COVID-19: Mga Payo sa Magagawa Mo bilang Pasyenteng Nagdi-diyalisis

About this Video

Sa DaVita, kinikilala namin na ang COVID-19 (coronavirus) ay naging pangunahing problema sa buong mundo, at lalo na patungkol sa mga pasyenteng nadi-diyalisis at mga pamilya nila. Panoorin ang video na ito at makakuha ng mga mahahalagang dulugan sa kabuuan ng pahinang ito para makatulong na panatiliin ang mga taong malusog at ligtas. http://ow.ly/2QrR50yMUSm